Firma KONTER Sp. Z O.O. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

KONTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania konstrukcji stalowych w przedsiębiorstwie Konter Sp. z o. o.”

Celem inwestycji jest wdrożenie własnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych opartych o autorskie rozwiązanie – technologię wytwarzania konstrukcji stalowych w oparciu o pomiar i analizę odkształceń spawalniczych, termicznych oraz obróbczych w trybie ciągłym w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 6 230 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 738 000,00 zł